Iteracja - podstawowa technika algorytmiczna

Iteracja - to jedna z najważniejszych technik algorytmicznych polegająca na powtarzaniu określonego ciągu operacji. Liczba powtórzeń może być podana lub zależeć od spełnienia określonego warunku. Graficznie iterację przedstawiamy za pomocą "pętli", wracając z połączeniem w odpowiednie miejsce algorytmu.

Czytaj dalej

Sposoby opisu algorytmów

Opis słowny – polega na podaniu czynności, które należy podjąć, by uzyskać oczekiwany efekt. Musi być zrozumiały dla odbiorcy. Lista kroków algorytmu – uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.

Czytaj dalej

Wprowadzenie do algorytmiki

Algorytm - przepis, który podaje czynności, które należy wykonać, by osiągnąć rozwiązanie określonego problemu w skończonej liczbie kroków.

Sposoby opisu algorytmów:

  • opis słowny
  • lista kroków
  • schemat blokowy
  • drzewo algorytmu
  • pseudokod
  • przedstawienie algorytmu w wybranym języku programowania

Czytaj dalej