Wprowadzenie do algorytmiki

Algorytm - przepis, który podaje czynności, które należy wykonać, by osiągnąć rozwiązanie określonego problemu w skończonej liczbie kroków.

Sposoby opisu algorytmów:

  • opis słowny
  • lista kroków
  • schemat blokowy
  • drzewo algorytmu
  • pseudokod
  • przedstawienie algorytmu w wybranym języku programowania

Czytaj dalej