SQL DQL - ćwiczenia w zapytaniach, funkcjach agregujących i złączeniach

Bazując na bazie testowej Sakila, wykonaj następujące ćwiczenia.

Lista 1: zapytania na jednej tabeli

 1. Podaj tytuły, opisy, czas wypożyczenia, koszt wypożyczenia za dzień i całkowity koszt wypożyczenia (jako iloczyn czasu wypożyczenia i jego kosztu) dla każdego filmu. Przyjmij, że pole rental_rate zawiera koszt wypożyczenia za dzień (według dokumentacji bazy jest to koszt wypożyczenia na tyle dni, ile zapisano w polu rental_duration).
  • Wersja zgodna z dokumentacją. Podaj tytuły, opisy, czas wypożyczenia oraz koszt wypożyczenia za dzień (jako iloraz kosztu wypożyczenia na przewidzianą liczbę dni) dla każdego filmu.
 2. Ile jest unikalnych nazwisk aktorów? Wypisz je w kolejności alfabetycznej.
 3. Wypisz wszystkie rodzaje ratingów filmów (każdy rating jednokrotnie).
 4. Wypisz tytuły, opisy, ratingi i długość filmów, które trwają 3 godziny lub dłużej.
 5. Wypisz wszystkie informacje z tabeli customers o tych klientach, którzy są nieaktywni albo ich nazwisko kończy się na M.
 6. Wypisz wszystkie kategorie, których identyfikator jest większy niż 4, a których nazwa zaczyna się na C, S lub T. Użyj klauzuli WHERE.
 7. Wykonaj powyższe ćwiczenie, używając operatora IN.
  Uwaga. Takie zapytanie da się wykonać tylko w systemie baz danych Oracle. Używa się wówczas funkcji CONTAINS. Zobacz: Is there a combination of "LIKE" and "IN" in SQL?
  Można także skorzystać z funkcji REGEXP.
 8. Wypisz wszystkie filmy z ratingiem G, PG-13 lub NC-17. Użyj operatora IN.
Czytaj dalej