Podzapytania zagnieżdżone w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL - ćwiczenia praktyczne

Przebieg ćwiczeń

  1. Zainstalować serwer MySQL w systemie operacyjnym Windows. Przy instalacji utworzyć hasło THM*2015 dla roota.
  2. Utworzyć bazę danych firmaTibG1.
  3. Użytkownikowi przemek, który będzie się logować lokalnie do serwera MySQL przy użyciu wybranego przez siebie hasła, nadać pełne uprawnienia do bazy danych.
  4. Utworzyć strukturę bazy danych i wprowadzić do niej przykładowe dane ze skryptu firma.sql.

Czytaj dalej