Instrukcje iteracyjne w języku Pascal

Pętla for ... to ... do

Używa się tej pętli, gdy ilość powtórzeń jest z góry znana - instrukcja wykonuje określoną ilość iteracji. Pętla automatycznie zwiększa (zmniejsza) wartość licznika o 1.

Czytaj dalej