Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe w JS

miesiące = new Array(
Array("styczeń", "stycznia"),
Array("luty", "lutego"),
Array("marzec", "marca"),
Array("kwiecień", "kwietnia"),
Array("maj", "maja"),
Array("czerwiec", "czerwca"),
Array("lipiec", "lipca"),
Array("sierpień", "sierpnia"),
Array("wrzesień", "września"),
Array("październik", "października"),
Array("listopad", "listopada"),
Array("grudzień", "grudnia"));

dniTygodnia = new Array("poniedziałek", "wtorek", "środa", "czwartek", "piątek", "sobota", "niedziela");

data = new Date();

document.write("Dziś jest " + dniTygodnia[data.getDay()-1] + ", " + data.getDate() + " " + miesiące[data.getMonth()-1][1] + " " + data.getFullYear() + ".")

 

Instrukcja switch..case

Instrukcja warunkowa switch...case może zastąpić serię instrukcji if...else if.

switch(wyrażenie) {
	case wartość1:
		instrukcje1;
		break;
	case wartość2:
		instrukcje2;
		break;
	case wartość3:
		instrukcje3;
		break;
	case wartość4:
		instrukcje4;
		break;
	default:
		instrukcjeGdyCaseyNieSąSpełnione;
		break;
}

 

Złącza w sieciach LAN i WLAN - powtórzenie

1. Złącza w sieciach LAN
1.1. RJ-45
1.1.1. Złącze nieekranowane
1.1.2. Złącze ekranowane
1.2. Złącze BNC (występują w wersjach na przewody RG6, RG58, RG59, w LAN tylko RG59)
1.3. Złącza światłowodowe
1.3.1. Złącze typu ST
1.3.2. Złącze typu SC
1.3.3. Złącze typu MC
1.3.4. Złącze E2000
2. Złącza w sieciach WLAN
2.1. Złącze SMA
2.2. Złącze typu N

Rodzaje złączy w urządzeniach WLAN, GSM, 3G, LTE w bibliotece dipol.com.pl