Elementy okablowania strukturalnego

Normy określają następujące elementy sieci okablowania strukturalnego:

 • Kampusowy punkt dystrybucyjny (ang. campus distributor - CD) - centralny punkt sieci, z którego jest rozprowadzane kampusowe okablowanie szkieletowe
 • Kampusowy kabel szkieletowy (ang. campus backbone cable) - okablowanie łączące kampusowy punkt dystrybucyjny z punktami budynkowymi. Powinien to być kabel światłowodowy, dopuszcza się jednak stosowanie okablowania miedzianego. Gdy okablowanie jest prowadzone na zewnątrz budynku, rekomenduje się stosowanie połączeń światłowodowych ze względu na ich odporność na ich warunki zewnętrzne
 • Budynkowy punkt dystrybucyjny (ang. building distributor) - punkt, w którym są zakończone budonkowe kable szkieletowe. Jest on również jako MDF (ang. Main Distribution Facility)
 • Budynkowy kabel szkieletowy (ang. building backbone cable) - kabel łączący budynkowy punkt dystrybucyjny z piętrowym punktem dystrybucyjnym lub łączący ze sobą piętrowe punkty dystrybucyjne
 • Piętrowy punkt dystrybucyjny (ang. floor distributor) - jest centralnym punktem sieci na piętrze, od którego jest rozprowadzane okablowanie poziome. Jest również określany jako IDF (ang. Intermediate Distribution Facility)
 • Kabel poziomy - łączący piętrowy punkt dystrybucyjny z gniazdem telekomunikacyjnym lub punktem pośrednim, o ile taki występuje. Może być kablem miedzianym lub światłowodowym
 • Punkt pośredni (ang. consolidation point) - opcjonalny punkt połączenia w okablowaniu poziomym tworzony pomiędzy piętrowym punktem dystrybucji a gniazdem telekomunikacyjnym
 • Gniazdo telekomunikacyjne (ang. telecommunications outlet) - gniazdo sieci komputerowej będące zakończeniem okablowania poziomego. Pozwala na podłączenie urządzeń poprzez kabel podłączeniowy (ang. work area cord). Gniazda telekomunikacyjne montuje się w obszarach roboczych (ang. work area) - miejscach, w których pracują użytkownicy
 • Zespół gniazd telekomunikacyjnych przeznaczony dla wielu użytkowników (ang. Multi User Telecommunication Outlet) - zgrupowane gniazdo telekomunikacyjne, często stosowane w otwartych obszarach roboczych takich jak sale konferencyjne czy otwarte przestrzenie biurowe

Normy i przepisy stosowane w projektowaniu sieci LAN

Normy związane z budową sieci komputerowych dotyczą samego okablowania strukturalnego, ale również jego testowania, kanałów telekomunikacyjnych czy administracji infrastrukturą teleinformatyczną w biurowcach.

Pierwsza norma - EIA/TIA 568A - Standardy okablowania strukturalnego budynków (ang. Building Telecommunications Wiring Standards) - została wydana w 1995 r. w USA. Na jej podstawie stworzono wiele norm towarzyszących:

 • EIA/TIA 569 Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spaces (kanały telekomunikacyjne w biurowcach)
 • EIA/TIA 570 Residential Telecommunications Cabling Standard (kanały telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych)
 • EIA/TIA 606 The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Building (administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach)
 • EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding and Bounding Requirements for Telecommunications (uziemienia w budynkach biurowych)
 • TSB 67 Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems (pomiary systemów okablowania strukturalnego)
 • TSB 72 Centralized Optical fiber Cabling Guidelines (scentralizowane okablowanie światłowodowe)
 • TSB 75 Horizontal Cabling for Open Office (okablowanie poziome dla biur o zmiennej aranżacji wnętrz)
 • TSB 95 Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100W Category 5 Cabling (dodatkowa wydajność transmisji dla okablowania typu skrętka 5. kategorii)

Normy amerykańskie były podstawoą utworzenia norm międzynarodowych zatwierdzonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standarization - ISO) - ISO/IEC 11801 - oraz norm europejskich określonych w dokumencie EN50173. Normy obowiązujące w Polsce sa implementacją norm europejskich i sa zapisane w dokumentacji PN-EN 50173.

Normy określające parametry okablowania strukturalnego przypisują my odpowiednie kategorie lub klasy. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że kategorie dotyczą jedynie okablowania, a klasa określa wymagania, jakie musi spełniać kompleksowe łącze transmisyjne, złożone z okablowania, osprzętu transmisyjnego, gniazdek itp.

Zestaw klas okablowania strukturalnego przedstawia się następująco:

 • Klasa A - pozwala na realizację usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100kHz
 • Klasa B - pozwala na realizację usług telefonicznych oraz usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 1MHz
 • Klasa C (kategoria 3.) - podstawowe usługi sieci lokalnych wykorzystujące pasmo częstotliwości do 16MHz
 • Klasa D (kategoria 5.) - dla szybkich sieci lokalnych wykorzystujących pasmo do 100MHz. W roku 1998 powstało rozszerzenie klasy D (zwane też kategorią 5e) definiujące bardziej restrykcyjne wymagania
 • Klasa E (kategoria 6.) - realizacja usług w paśmie częstotliwości do 250MHz (dla aplikacji wymagających pasma 200MHz). Okablowanie kategorii 6. jest wykorzystywane w sieci Gigabit Ethernet - wymaga stosowania zmodyfikowanych złączy Rj-45.
 • Klasa F (kategoria 7.) - do realizacji usług w paśmie częstotliwości do 600MHz. Wymaga stosowania okablowania podwójnie ekranowanego S-STP (każda para otoczona jest ekranem, dodatkowo występuje ekran obejmujący cztery pary). Dla tej klasy okablowania będzie możliwa realizacja transmisji z szybkością przekraczającą 1Gb/s.

Znaczniki służące do formatowania tekstu

Ćwiczenie 1. Napisz w HTML-u stronę zawierającą wszystkie znaczniki służące formatowaniu tekstu.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ćwiczenie 1. - WiAI</title>
<style type="text/css">
body {
	font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif;
}
</style>
</head>
<body>
<!--początek-->
<font size="7" title="...set do eiusmod tempor incididunt...">Lorem ipsum dolor sit amet</font>, <font size="-4">consectetur adipisicing elit</font>, <font color="4489b3">sed do&nbsp;eiusmod
tempor incididunt ut&nbsp;labore et&nbsp;dolore magna aliqua</font>. 
<h1>Ut&nbsp;enim ad&nbsp;minim veniam,</h1>
<h2>quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut&nbsp;aliquip ex&nbsp;ea&nbsp;commodo consequat.</h2>
<h3>Duis aute irure dolor in&nbsp;reprehenderit in&nbsp;voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</h3>
<h4>Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,</h4>
<h5>sunt in&nbsp;culpa qui officia deserunt mollit anim id&nbsp;est laborum.</h5>
<hr/>
<p><b>Lorem ipsum dolor sit amet</b>, <i>consectetur adipisicing elit</i>, <u>sed do&nbsp;eiusmod tempor incididunt ut&nbsp;labore et&nbsp;dolore magna aliqua</u>.
<s>Ut&nbsp;enim ad&nbsp;minim veniam</s>,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut&nbsp;aliquip ex&nbsp;ea&nbsp;commodo consequat.
<em>Duis aute irure dolor in&nbsp;reprehenderit in&nbsp;voluptate velit esse cillum dolore eu&nbsp;fugiat nulla pariatur.</em>
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in&nbsp;culpa qui officia deserunt mollit anim id&nbsp;est laborum.</p>
<hr width="50%" style="text-align: center;" height="3px"/>
<pre>Przykład odwrotnej notacji polskiej:</pre>
<code title="((2+7)/3+(14-3)*4)/2">2 7 + 3 / 14 3 - 4 * + 2 /</code>
<hr noshade/>
<blockquote>Jaką pogodę na&nbsp;nowiu da&nbsp;<var>wrzesień</var>, <kbd>taka bywa zwykle przez całą jesień</kbd>.</blockquote>
<p><cite>640 KB pamięci operacyjnej powinno każdemu wystarczyć.</cite> - <font title="Mam nadzieję, że to on...">Bill Gates</font></p>
<big>To jest większy</big>, <small>a to mniejszy</small> tekst.<br/>
<code>2<sup>0</sup>=1<br/>10<sub>2</sub>=3<sub>10</sub></code>
<blockquote>Jeśli ciało <var>A</var> działa na&nbsp;ciało <var>B</var>, to&nbsp;ciało <var>B</var> działa na&nbsp;ciało <var>A</var> z&nbsp;siłą równą co&nbsp;do&nbsp;wartości, ale o&nbsp;<del>tym samym</del> <ins>przeciwnym</ins> zwrocie.</blockquote>
<div style="text-align: right;" title="Daj, kiedyś, Boże! ;)"><abbr>mgr inż.</abbr> Przemysław Jedlikowski, <acronym>CEO</acronym> @ <a href="http://jedlikowski.com" title="jedlikowski.com">jedlikowski.com</a><address>ul. Rynek<br/>27-425 Waśniów</address></div>
<fieldset><legend>Informacja</legend>Wszystkie prawa zastrzeżone.</fieldset>
<!--koniec-->
</body>
</html>