Projektowanie kwerend do relacyjnej bazy danych "Wypożyczalnia samochodów" - ćwiczenia

1. Zaprojektować kwerendę parametryczną, która z pól bazy danych będzie pobierała informacje: ImięNazwiskoPESELTelefon_komórkowyData_wypożyczeniaData_zwrotu o klientach, którzy wypożyczyli auto w okresie podanym jako parametr.

20141127-01

SELECT tbl_klient.Imie_klienta, tbl_klient.Nazwisko_klienta, tbl_klient.PESEL, tbl_klient.Telefon_komórkowy, tbl_wypozyczenia.Data_godzina_wypozyczenia, tbl_zwroty.Data_godzina_zwrotu
FROM (tbl_klient INNER JOIN tbl_wypozyczenia ON tbl_klient.ID_klienta = tbl_wypozyczenia.ID_klienta) LEFT JOIN tbl_zwroty ON tbl_wypozyczenia.ID_wypozyczenia = tbl_zwroty.ID_wypozyczenia
WHERE (((tbl_wypozyczenia.Data_godzina_wypozyczenia) Between [Podaj początek zakresu dat] And [Podaj koniec zakresu dat]));

Czytaj dalej

Właściwości pól w tabelach - definicja i przykłady użycia

Właściwości pól w tabelach

  1. rozmiar pola - określa maksymalną wielkość pola, którą mogą zająć wprowadzone dane. Wielkość tą należy wprowadzić adekwatnie do rodzaju wprowadzanych danych, np. 6 znaków dla kodu pocztowego, aby uniknąć nadmiernego rozrostu wielkości pliku bazy danych w przypadku, gdy nie jest on kompresowany. Czytaj dalej

Obsługa formularzy w Js

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>015: formularze JS</title>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
		<script type="text/javascript">
function logowanie(formularz) {
	if((formularz.login.value=="zaliczenie407") & (formularz.password.value=="zasx1212")) {
		/*window.location.replace("./002-plan-lekcji.html")*/
		document.getElementById("informacja").innerHTML = "Ostatnia modyfikacja pliku: " + document.lastModified.bold()
	} else {
		document.getElementById("informacja").innerHTML = "Podane dane nie są poprawne.";

	}
}
		</script>
	</head>
	<body>
		<div id="informacja"></div>
		<form name="formularz">
			<table>
				<tr>
					<td align="right">Login:</td>
					<td align="left"><input type="text" name="login" required /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td align="right">Hasło:</td>
					<td align="left"><input type="password" name="password" required /></td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2"><input type="button" value=" Zaloguj " onClick="logowanie(this.form)" /></td>
				</tr>
			</table>
		</form>
	</body>
</html>

 

System zarządzania bazami danych MS Access. Obiekty relacyjnych baz danych w MS Access. Projektowanie tabel relacyjnych baz danych

Obiekty relacyjnych baz danych w DBMS MS Access

  • tabele - służą do przechowywania danych dotyczących jednego zagadnienia, np. danych klientów, o oferowanym towarze itp. Dane w tabelach zorganizowane są w kolumnach (polach) (formalnie - atrybutach) i w wierszach zwanych krotkami (rekordami). Dane w kolumnie muszą być tego samego typu (formalnie: należeć do tej samej dziedziny).
  • formularze - służą do przeglądania, modyfikowania i wprowadzania danych do tabel w szacie graficznej przyjaznej dla użytkownika. W przypadku, gdy baza danych pracuje w trybie klient-serwer, każdy użytkownik może edytować formularze lub tworzyć własne. Czytaj dalej

Zdarzenia JS

Zdarzenia w języku JavaScript to operacje, jakie mogą zachodzić po wystąpieniu określonej sytuacji. Można podzielić je na kilka grup: zdarzenia myszy, zdarzenia klawiatury, zdarzenia dokumentu oraz zdarzenia formularza wraz z jego wszystkimi elementami.

 Lista zdarzeń Javascript na poradnik-webmastera.com

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>014: zdarzenia JS</title>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
		<style type="text/css">
/*Tutaj wstaw styl CSS*/
		</style>
		<script type="text/javascript">
/*Tutaj wstaw skrypt JS*/
		</script>
	</head>
	<body>
		<p onmouseover='kolor_tla("red")'>Tło czerwone</p>
		<p onmouseover='kolor_tla("green")'>Tło zielone</p>
		<p onmouseover='kolor_tla("blue")'>Tło niebieskie</p>
	</body>
</html>
body {
	transition: all 1s;
}
p {
	font-size: 16px;
	font-family: Verdana;
	text-shadow: 2px 1px #aaaaaa;
}
function kolor_tla(kolor) {
	document.bgColor = kolor;
}