Projektowanie kwerend do relacyjnej bazy danych "Wypożyczalnia samochodów" - ćwiczenia

1. Zaprojektować kwerendę parametryczną, która z pól bazy danych będzie pobierała informacje: ImięNazwiskoPESELTelefon_komórkowyData_wypożyczeniaData_zwrotu o klientach, którzy wypożyczyli auto w okresie podanym jako parametr.

20141127-01

Czytaj dalej

Właściwości pól w tabelach - definicja i przykłady użycia

Właściwości pól w tabelach

  1. rozmiar pola - określa maksymalną wielkość pola, którą mogą zająć wprowadzone dane. Wielkość tą należy wprowadzić adekwatnie do rodzaju wprowadzanych danych, np. 6 znaków dla kodu pocztowego, aby uniknąć nadmiernego rozrostu wielkości pliku bazy danych w przypadku, gdy nie jest on kompresowany. Czytaj dalej

Obsługa formularzy w Js

 

System zarządzania bazami danych MS Access. Obiekty relacyjnych baz danych w MS Access. Projektowanie tabel relacyjnych baz danych

Obiekty relacyjnych baz danych w DBMS MS Access

  • tabele - służą do przechowywania danych dotyczących jednego zagadnienia, np. danych klientów, o oferowanym towarze itp. Dane w tabelach zorganizowane są w kolumnach (polach) (formalnie - atrybutach) i w wierszach zwanych krotkami (rekordami). Dane w kolumnie muszą być tego samego typu (formalnie: należeć do tej samej dziedziny).
  • formularze - służą do przeglądania, modyfikowania i wprowadzania danych do tabel w szacie graficznej przyjaznej dla użytkownika. W przypadku, gdy baza danych pracuje w trybie klient-serwer, każdy użytkownik może edytować formularze lub tworzyć własne. Czytaj dalej

Zdarzenia JS

Zdarzenia w języku JavaScript to operacje, jakie mogą zachodzić po wystąpieniu określonej sytuacji. Można podzielić je na kilka grup: zdarzenia myszy, zdarzenia klawiatury, zdarzenia dokumentu oraz zdarzenia formularza wraz z jego wszystkimi elementami.

 Lista zdarzeń Javascript na poradnik-webmastera.com