System zarządzania bazami danych MS Access. Obiekty relacyjnych baz danych w MS Access. Projektowanie tabel relacyjnych baz danych

Obiekty relacyjnych baz danych w DBMS MS Access

 • tabele - służą do przechowywania danych dotyczących jednego zagadnienia, np. danych klientów, o oferowanym towarze itp. Dane w tabelach zorganizowane są w kolumnach (polach) (formalnie - atrybutach) i w wierszach zwanych krotkami (rekordami). Dane w kolumnie muszą być tego samego typu (formalnie: należeć do tej samej dziedziny).
 • formularze - służą do przeglądania, modyfikowania i wprowadzania danych do tabel w szacie graficznej przyjaznej dla użytkownika. W przypadku, gdy baza danych pracuje w trybie klient-serwer, każdy użytkownik może edytować formularze lub tworzyć własne.
 • kwerendy - w SZBD MS Access wyróżniamy kwerendy wybierające, które służą do zadawania zapytań do bazy danych w celu uzyskania interesujących nas informacji (np. informacji o autach, które aktualnie można wypożyczyć), oraz kwerendy funkcjonalne, które służą do tworzenia nowych tabel na podstawie istniejących, modyfikacji danych, usuwania danych, dołączania danych spełniających kryteria.
 • raporty - służą do przygotowania danych pobranych z bazy danych, które docelowo zostaną wydrukowane, np. faktura, umowa na wypożyczenia auta, lista uczniów, którzy nie zwrócili książek. Raporty tworzymy na podstawie tabel lub kwerend, które nie raz celowo projektujemy na potrzeby raportów.
 • makra - inaczej makrodefinicje - służą do zautomatyzowania obsługi bazy danych. Szczególnym rodzajem makrodefinicji jest makro o nazwie autoexec, które automatycznie uruchomi się po uruchomieniu bazy danych.
 • moduły - służą do rozszerzenia możliwości DBMS MS Access, wymagają znajomości języka VBA.

Projektowanie tabel do relacyjnej bazy danych

Z postulatów Codd'a dotyczących relacyjnych baz danych wynika, że aby tabela mogła być tabelą relacyjnej bazy danych, musi spełnić 6 warunków:

 1. Każdy element tabeli przedstawia jedną daną elementarną.
 2. Każda z kolumn jest jednorodna, co oznacza, że dane w kolumnie są tego samego typu.
 3. Każda kolumna w tabeli posiada odrebną nazwę.
 4. Wszystkie rekordy w tabeli muszą być różne.
 5. Zarówno wiersze, jak i kolumny, mogą być wpisywane w dowolnej kolejności bez wpływu na zawartość informacji,
 6. Musi istnieć klucz główny tabeli.

Typy danych wykorzystywane w SZBD MS Access

 1. typ tekstowy - służy do zapisywania tekstów i liczb, np. numer dowodu, nr paszportu, na których nie będą przeprowadzane obliczenia. Maksymalna długość - do 255 znaków.
 2. typ liczbowy - służy do zapisywania liczb, na których będą przeprowadzane obliczenia (za wyjątkiem obliczeń walutowych, do których zalecany jest typ walutowy).
  Typ liczbowy zawiera wiele podtypów:

  Typ Zakres Zajmowane miejsce
  bajt 1 bajt
  liczba całkowita 2 bajty
  liczba całkowita długa 4 bajty
 3. typ walutowy - jest szczególnym przypadkiem typu liczbowego i służy do zapisywania liczb, na których będą przeprowadzane obliczenia walutowe, np. wartość skupu walut, rozliczenie należności za wypożyczenie auta. Ten typ zapewnia dokładność obliczeń wynoszącą 4 cyfry po przecinku.
 4. typ autonumerowanie - służy do automatycznego numerowania w sposób ciągły, przyrostowy lub losowy.
 5. typ data/godzina - służy do zapisywania dat lub dat i godzin, np. datę i godzinę wypożyczenia auta. Wyróżniamy m.in.:
  • data ogólna: 2007-06-19 14:34:43
  • data krótka: 2007-06-19
  • godzina krótka: 17:34
 6. typ logiczny TAK/NIE - stosowany jest wówczas, gdy reprezentowane przez niego dane mogą przyjmować jedną z dwóch wartości logicznych: prawda lub fałsz.
 7. typ noty (notatnikowy) - służy do zapisywania długich tekstów, np. instrukcje obsługi, opis produktu, o maksymalnej długości do 64000 znaków.
 8. typ hiperłącza - służy do przechowywania hiperłączy do stron internetowych lub innych obiektów.
 9. typ załącznikowy - służy do przechowywania załączników, np. fotografii pracownika
 10. obiekt OLE - służy do przechowywania plików binarnych stworzonych w innych programach o wielkości do 1GB, które można osadzić w SZBD MS Access

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.