Figury

Wersja 1.

Czytaj dalej

Instrukcje iteracyjne w języku Pascal

Pętla for ... to ... do

Używa się tej pętli, gdy ilość powtórzeń jest z góry znana - instrukcja wykonuje określoną ilość iteracji. Pętla automatycznie zwiększa (zmniejsza) wartość licznika o 1.

Czytaj dalej

Yet another IFs

Zadanie 1. Wykonaj program, który zadecyduje o Twojej ocenie z dowolnego przedmiotu na podstawie WSO.

Należy uważać, aby nazwa programu nie pokrywała się z nazwą jednej ze zmiennych. Otrzymamy wtedy błąd uniemożliwiający kompilację programu.

Instrukcja warunkowa IF THEN. Instrukcja wyboru.

Przykład instrukcji waunkowej:

Czytaj dalej