Instrukcja warunkowa IF THEN. Instrukcja wyboru.

Przykład instrukcji waunkowej:

IF wyrażenie_logiczne THEN instrukcja;

IF wyrażenie_logiczne THEN
  BEGIN
    instrukcja_1;
    instrukcja_2;
    ...
    instrukcja_n;
  END;


Przykład instrukcji warunkowej, uwzględnienie braku spełnienia warunku:

IF wyrażenie_logiczne THEN instrukcja_1
           ELSE instrukcja_2;

IF wyrażenie_logiczne THEN
  BEGIN
    ciag_instrukcji_1
  END
ELSE
  BEGIN
    ciag_instrukcji_2
  END;

Instrukcja wyboru z zakresu:

CASE wyróżnik OF
  zakres_1: instrukcja_1;
  zakres_2: instrukcja_2;
  ...
  zakres_n: instrukcja_n;
     else instrukcja_M;
END;

 

program dzialania2;

uses crt;

var
	a, b, wynik : real;
	dzialanie : char;
begin
	clrscr;
	write('Podaj 1. liczbe: ');
	readln(a);
	write('Podaj 2. liczbe: ');
	readln(b);
	write('Wybierz dzialanie: +, -, *, /');

	dzialanie:=readkey;
	writeln;

	CASE dzialanie OF
		'+': wynik:=a+b;
		'-': wynik:=a-b;
		'*': begin
			if ((a<>0) and (b<>0)) then
				wynik:=a*b
			else
				wynik:=0;
		end;
		'/': begin
			if((a<>0) and (b<>0)) then
				wynik:=a/b
			else
				wynik:=0;
		end;
	END;

	write(a:0:0, dzialanie, b:0:0, ' = ', wynik:2:2);
	delay(2000);
end.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.