Podzapytania skorelowane w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL - ćwiczenia praktyczne

1. Z bazy danych pobrać nazwy departamentów, w których nie pracuje ani jeden pracownik. Zasosować operator EXISTS.

2-1 Czytaj dalej