Podzapytania skorelowane w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL - ćwiczenia praktyczne

1. Z bazy danych pobrać nazwy departamentów, w których nie pracuje ani jeden pracownik. Zasosować operator EXISTS.

INSERT INTO dept VALUES (51, 'Administracja', 2);

SELECT D.id AS id, D.name AS nazwa
FROM dept D
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM emp E WHERE E.dept_id=D.id LIMIT 1);

2-1 Czytaj dalej