Tworzenie punktów przywracania systemu

1.    Punkty przywracania są chwilowymi kopiami stanu systemu Windows tworzonymi ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przez OS w ważnych chwilach (np. przed instalacją aplikacji). Punkty przywracania systemu tworzymy narzędziem Przywracanie systemu.

Punkt przywracania systemu zawiera kopię ważnych plików systemowych, chronionych, bibliotek, sterowników, stanu rejestru. Narzędzie nie nadpisuje plików użytkownika (.jpg, .xls, .rar, .pdf itd.)

Z monitorowania wyłączone są foldery: Moje dokumenty, Kosz, Windows\Temp, Temporary Internet Files.

Lista plików monitorowanych znajduje się w: C:\Windows\ServicePackFiles\i386\filelist.xml.

Czytaj dalej

Elementy (urządzenia) składowe sieci WLAN

 1. Urządzenia dostępowe
  1. Access Pointy
  2. Routery bezprzewodowe
  3. Anteny zintegrowane z AP
 2. Anteny
  1. podział ze względu na kierunek nadawania
   1. kierunkowe
   2. sektorowe
   3. dookólne
  2. podział ze względu na budowę
   1. panelowe
   2. Yagi-Uda
   3. grid
   4. paraboliczne / offsetowe
   5. szczelinowe
 3. Elementy nośne
  1. uchwyty
  2. maszty
 4. Okablowanie i złącza

Metodologia projektowania sieci WLAN

 1. Projektowanie sieci WLAN w budynku
  1. opracowanie założeń dotyczących zasięgu sieci
  2. analiza struktury budynku
  3. dobór i lokalizacja urządzeń dostępowych (pomiary sygnału)
  4. wybór metody montażu i zasilania urządzeń
  5. ustalenie polityki dostępu do sieci
 2. Projektowanie sieci WLAN na zewnątrz budynku
  1. opracowanie założeń dotyczących zasięgu sieci
  2. analiza struktury terenu
  3. dobór i lokalizacja anten
  4. wybór metody montażu anten
  5. ustalenie polityki dostępu do sieci

Elementy prawa pracy. Czas pracy i urlopy.

Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i przeciętnie 40h w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie pracy nieprzekraczającym 4 miesięcy. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osó może być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6-ciu miesięcy. Dla osób niepełnosprawnych i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności normy te wynoszą: 7h/dobę i 35h tygodniowo. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48h w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czytaj dalej