Elementy prawa pracy. Czas pracy i urlopy.

Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i przeciętnie 40h w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie pracy nieprzekraczającym 4 miesięcy. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osó może być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6-ciu miesięcy. Dla osób niepełnosprawnych i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności normy te wynoszą: 7h/dobę i 35h tygodniowo. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48h w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • szczególnych potrzeb pracodawcy
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii

Praca w niedziele i święta

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. Za pracę w te dni uważa się pracę wykonywaną między 6:00 w tym dniu a 6:00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Pacą w święta dozwoloną jest ta, która uznana jest za konieczną ze względu na jej użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Chodzi tu np. o prowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia/życia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, pracę w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w gastronomii, a także w jednostkach zapewniających całodobową opiekę.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca zobowiązany jest zapewnić inny dzień wolny od pracy.

Urlopy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Jego wymiar wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 lat - jeżeli pracownik jest zatrudniony 10+ lat

(1 dzień = 8 godzin)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.