Jednostki w CSS

Wartość lub jednostka Opis Przykład
Jednostki bezwzględne
0 Zero 0
px Piksel (element obrazu) 100px
mm Milimetr 12.5mm
cm Centymetr 5.2cm
in Cal 5in
pt Punkt drukarski rzędu pica (pica; 0.3514 mm) 10pt
pc Pica (12 punktów typograficznych, 4.2169 mm) 4.5pc
Jednostki względne (rozpatrywane względem elementu nadrzędnego)
% Procent wartości danej wielkości elementu nadrzędnego 75%
em Jednostka em (szerokość litery m wybranej czcionki) 2.56em
ex Wysokość małej litery x wybranej czcionki 1.3ex

Zero jest bezwymiarowe - ponieważ 0 cm to tyle samo, co 0 px i 0 em, podając wartość równą 0, nie wolno wprowadzać nazwy jednostki.

Przed jednostką miary nie wstawia się znaku odstępu (patrz przykłady). Tekst określający jednostkę dotyczącą danej wielkości podaje się bezpośrednio za daną wartością bez żadnego odstępu.

Część dziesiętną oddziela się kropką. Jest to tzw. notacja anglosaska.

Kaskadowe arkusze stylów. Dołączanie stylu do dokumentu

http://w3schools.com/css/default.asp

http://kodcss.pl/

Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets)- język służący do zarządzania. wirtualną częścią strony internetowej. Style CSS składają się z listy reguł (dyrektyw) określających, w jaki sposób zostanie wyświetlony wybrany element dokumentu HTML. Lista pozwala m.in. na wprowadzenie zmian w kolorze tekstu, kroju czcionki, tle strony, marginesach, odstępach między literami i wierszami, wyglądzie odsyłaczy oraz położeniu elementów.

Czytaj dalej