Obsługa współbieżności. Blokady i zakleszczenia w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Obsługa współbieżności w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Z jednego z postulatów Codd'a dot. systemów zarządzania bazami danych wynika, że musi on obsługiwać współbieżność. Sytuacje, gdy z bazy danych korzysta tylko jeden użytkownik w środowiskach produkcyjnych występują w praktyce bardzo rzadko. zwykle mamy do czynienia z dostępem wielu użytkowników do tej samej bazy danych.

Czytaj dalej

Podzapytania skorelowane w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL - ćwiczenia praktyczne

1. Z bazy danych pobrać nazwy departamentów, w których nie pracuje ani jeden pracownik. Zasosować operator EXISTS.

INSERT INTO dept VALUES (51, 'Administracja', 2);

SELECT D.id AS id, D.name AS nazwa
FROM dept D
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM emp E WHERE E.dept_id=D.id LIMIT 1);

2-1 Czytaj dalej