Obsługa współbieżności. Blokady i zakleszczenia w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Obsługa współbieżności w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Z jednego z postulatów Codd'a dot. systemów zarządzania bazami danych wynika, że musi on obsługiwać współbieżność. Sytuacje, gdy z bazy danych korzysta tylko jeden użytkownik w środowiskach produkcyjnych występują w praktyce bardzo rzadko. zwykle mamy do czynienia z dostępem wielu użytkowników do tej samej bazy danych.

Czytaj dalej

Widoki (perspektywy) w języku SQL na przykładzie SZBD MySQL - ćwiczenia praktyczne

Przykład użycia widoku (perspektywy):

Czytaj dalej

Transakcje w języku SQL na przykładzie SZBD MySQL - ćwiczenia praktyczne

1. Zalogować się do serwera MySQL jako root i sprawdzić, w jakim trybie obsługi transakcji pracuje serwer. Jeśli trzeba, przełączyć serwer w tryb jawnego zatwierdzania transakcji.

2-1 Czytaj dalej

Podzapytania skorelowane w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL - ćwiczenia praktyczne

1. Z bazy danych pobrać nazwy departamentów, w których nie pracuje ani jeden pracownik. Zasosować operator EXISTS.

2-1 Czytaj dalej