Programowanie obiektowe

Klasa i obiekt to dwa podstawowe pojęcia programowania obiektowego. Pisanie kodu obiektowego polega na definiowaniu klas oraz manipulowaniu obiektami. Klasa jest typem danych, zaś obiekt - zmienną typu obiektowego.

W języku PHP na ogół nie deklarujemy typu zmiennej. Jeśli zmienna przechowuje liczbę czy napis, to w skrypcie nie występuje jawne ustalenie jej typu. Typ zmiennej wynika z wykonywanych na niej operacji.

W przypadku zmiennych obiektowych sprawa wygląda odmiennie. Tworząc obiekt, musimy podać nazwę klasy (czyli typ zmiennej).

<?php

class Osoba {
	private $imie;
	private $nazwisko;
	public $wiek = 18;
	public $plec = 'M';
	public function setImie($i) {
		$this->imie = $i;
	}
	public function getImie() {
		return $this->imie;
	}
	public function setNazwisko($n) {
		$this->nazwisko = $n;
	}
	public function getNazwisko() {
		return $this->nazwisko;
	}
	public function print() {
		echo $this->imie . ' ' . $this->nazwisko;
	}
}

$z = new Osoba;

var_dump($z);

?>