Obsługa współbieżności. Blokady i zakleszczenia w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Obsługa współbieżności w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Z jednego z postulatów Codd'a dot. systemów zarządzania bazami danych wynika, że musi on obsługiwać współbieżność. Sytuacje, gdy z bazy danych korzysta tylko jeden użytkownik w środowiskach produkcyjnych występują w praktyce bardzo rzadko. zwykle mamy do czynienia z dostępem wielu użytkowników do tej samej bazy danych.

Czytaj dalej