Transakcje w języku SQL na przykładzie SZBD MySQL - ćwiczenia praktyczne

1. Zalogować się do serwera MySQL jako root i sprawdzić, w jakim trybie obsługi transakcji pracuje serwer. Jeśli trzeba, przełączyć serwer w tryb jawnego zatwierdzania transakcji.

2-1 Czytaj dalej