Ćwiczenia praktyczne

1. Napisz funkcję pobierającą co 4 znak z tekstu.

<?php
function coCzwartyZnak($ciag = NULL) {
	if($ciag === NULL) {
		$return = "Nie można wykonać. Nie podano tekstu.";
	} else {
		$return = "";

		$iloscZnakow = strlen($ciag);
		$znak = 0;
		for($i = 0; $i < $iloscZnakow/4; $i++) {
			$return .= $ciag[$znak];
			$znak += 4;
		}
	}
	return $return;
}

echo coCzwartyZnak("Chrząszcz brzmi w trzcinie.");
?>

Czytaj dalej