Ćwiczenia praktyczne

1. Napisz funkcję pobierającą co 4 znak z tekstu.

<?php
function coCzwartyZnak($ciag = NULL) {
	if($ciag === NULL) {
		$return = "Nie można wykonać. Nie podano tekstu.";
	} else {
		$return = "";

		$iloscZnakow = strlen($ciag);
		$znak = 0;
		for($i = 0; $i < $iloscZnakow/4; $i++) {
			$return .= $ciag[$znak];
			$znak += 4;
		}
	}
	return $return;
}

echo coCzwartyZnak("Chrząszcz brzmi w trzcinie.");
?>

2. Napisz program wyświetlający 3 losowe liczby i podający ich iloczyn.

<?php
function iloczynTrzechLiczb($liczby = NULL) {
	if($liczby === NULL) {
		$return = "Nie podano tablicy liczb.";
	} else {
		$return = $liczby[0] * $liczby[1] * $liczby[2];
	}
	return $return;
}

$tablica = array(
	0 => rand(0, 5000),
	1 => rand(0, 5000),
	2 => rand(0, 5000)
);
echo iloczynTrzechLiczb($tablica);
?>

3. Napisz program liczący objętość walca $$

<?php
function objetoscWalca($r = NULL, $H = NULL) {
	if($r === NULL or $H === NULL) {
		$return = "Nie podano jednej z wartości: promienia lub wysokości walca.";
	} else {
		$return = pi() * pow($r, 2) * $H;
	}
	return $return;
}

echo objetoscWalca(12, 13);
?>

4. Napisz program sprawdzający, czy podany kod PESEL jest poprawny.

<?php
function sprawdzPESEL($PESEL = NULL) {
	if($PESEL === NULL) {
		$return = "Nie można wykonać programu. Nie podano numeru PESEL.";
	} else {
		if(strlen($PESEL) == 11 && is_numeric($PESEL)) {
			$numerPesel = (string)$PESEL;
			$wyrazenie = $numerPesel[0] + 3*$numerPesel[1] + 7*$numerPesel[2] + 9*$numerPesel[3] + $numerPesel[4] + 3*$numerPesel[5] + 7*$numerPesel[6] + 9*$numerPesel[7] + $numerPesel[8] + 3*$numerPesel[9];
			$wyrazenie %= 10;
			$wyrazenie %= 10;
			if((10 - $wyrazenie) == $numerPesel[10]) {
				$return = "Ten numer PESEL jest poprawny.";
			} else {
				$return = "Ten numer PESEL jest niepoprawny";
			}
		} else {
			$return = "Podany numer PESEL jest niepoprawny.";
		}
	}
	return $return;
}
?>

5. Zbuduj prostą ankietę zawierającą 10 pytań na dowolny temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.