Bezpieczeństwo serwera baz danych na przykładzie serwera MySQL. Administracja serwerem baz danych. Zadania administratora serwera baz danych.

Bezpieczeństwo serwera baz danych MySQL

Serwer baz danych, tak jak każda aplikacja internetowa, jest narażona na różnego rodzaju ataki sieciowe. Serwer baz danych nasłuchuje najczęściej na porcie TCP 3306 i jest narażony na takie same rodzaje ataków, jak inne aplikacje internetowe, m.in. przepełnienie bufora, podszywanie się pod inne IP, ataki [D]DoS, sniffing i inne. Najczęściej w bazie danych znajdują się bardzo ważne dane, które powinny być szczególnie chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Czytaj dalej

Powtórzenie wiadomości

1. Wypisz: region, ilość pracowników, uwzględnij tylko te regiony, gdzie ilość pracowników jest większa niż 5. Posortuj malejąco wg ilości pracowników.

1-1

 

2. Wypisz: tytuł zawodowy, ilość pracowników, średnie wynagrodzenie, uwzględnić tylko tych, których średnie wynagrodzenie jest większe niż $700. Dane posortować wg tych tytułów zawodowych.

1-2

 

3. Wyświetlić imię i nazwisko pracownika (konkatenacją), imię i nazwisko jego managera. Zastosuj aliasy. Posortuj wg nazwisk i imion pracowników. Uwzględnić także tych pracowników, którzy nie mają managera.

1-3

 

4. Pobierz z bazy danych: imię i nazwisko przedstawiciela handlowego, kraj i ilość klientów w tym kraju. Posortuj wg nazwiska i imienia pracownika oraz ilości klientów w danym państwie.

1-45. Zwiększyć o 5% cenę produktu, którego sprzedaż była największa.