Bezpieczeństwo serwera baz danych na przykładzie serwera MySQL. Administracja serwerem baz danych. Zadania administratora serwera baz danych.

Bezpieczeństwo serwera baz danych MySQL

Serwer baz danych, tak jak każda aplikacja internetowa, jest narażona na różnego rodzaju ataki sieciowe. Serwer baz danych nasłuchuje najczęściej na porcie TCP 3306 i jest narażony na takie same rodzaje ataków, jak inne aplikacje internetowe, m.in. przepełnienie bufora, podszywanie się pod inne IP, ataki [D]DoS, sniffing i inne. Najczęściej w bazie danych znajdują się bardzo ważne dane, które powinny być szczególnie chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Czytaj dalej