Powtórzenie wiadomości

1. Wypisz: region, ilość pracowników, uwzględnij tylko te regiony, gdzie ilość pracowników jest większa niż 5. Posortuj malejąco wg ilości pracowników.

1-1

 

2. Wypisz: tytuł zawodowy, ilość pracowników, średnie wynagrodzenie, uwzględnić tylko tych, których średnie wynagrodzenie jest większe niż $700. Dane posortować wg tych tytułów zawodowych.

1-2

 

3. Wyświetlić imię i nazwisko pracownika (konkatenacją), imię i nazwisko jego managera. Zastosuj aliasy. Posortuj wg nazwisk i imion pracowników. Uwzględnić także tych pracowników, którzy nie mają managera.

1-3

 

4. Pobierz z bazy danych: imię i nazwisko przedstawiciela handlowego, kraj i ilość klientów w tym kraju. Posortuj wg nazwiska i imienia pracownika oraz ilości klientów w danym państwie.

1-45. Zwiększyć o 5% cenę produktu, którego sprzedaż była największa.

 

Język SQL DCL na przykładzie DBMS MySQL-ćwiczenia praktyczne. Użytkownicy i ich uprawnienia.

Przebieg ćwiczeń:

Zad. 1
Zalogować się do serwera MySQL na użytkownika root i uaktywnić systemową bazę danych ‘mysql’. Sprawdzić w systemowych tabelach jakie uprawnienia mają użytkownicy tego serwera na poziomie globalnym, na poziomie baz danych i na poziomie tabel.

Zad. 2
Utworzyć nowego użytkownika o nazwie tibg1u1, który będzie się logował z dowolnego komputera przy pomocy hasła THM*2014 i nadać mu uprawnienia do przeglądania danych w tabelach product i inventory oraz uprawnienia do wstawiania nowych rekordów do tabeli product. Sprawdzić nadane uprawnienia, następnie zalogować się na użytkownika i sprawdzić czy nadane uprawnienia prawidłowo funkcjonują.

Zad. 3
Ponownie zalogować się na użytkownika root i zmienić hasło poprzednio utworzonego użytkownika na THM*2016 i odebrać mu uprawnienie do wstawiania nowych rekordów do tabeli product.

Zad. 4
Ponownie zalogować się na użytkownika przy użyciu nowego hasła i sprawdzić czy uprawnienie insert zostało odebrane. Należy pamiętać o przeładowaniu uprawnień po każdej zmianie.

Tworzenie funkcji w SQL na przykładzie MySQL - ćwiczenia praktyczne

Funkcje różnią się od procedur tym, że nie muszą być wskazywane parametry wejścia oraz wyjścia (funkcje bezparametrowe). Ponadto funkcja zwraca jakiś typ danych z dostępnych w SQL.

Ogólna postać funkcji

Czytaj dalej