Ćwiczenia w kwerendach wprowadzających/wstawiających

Bazując na bazie testowej Sakila, wykonaj następujące ćwiczenia. Pod listą zadań znajduje się przypomnienie składni polecenia INSERT INTO.

  1. Stworzyć kwerendę wprowadzającą do tabeli actor następujące dane.
polewartość
actor_id201
first_nameAndrew
last_nameMcConaughey
last_update2020-10-21 14:12:23
Dane do wprowadzenia do tabeli actor.

2. Stworzyć kwerendę dodającą do tabeli film_actor następujące dane. Nieokreślone dane pozostawić domyślne.

actor_idfilm_id
2011
2012
2013
Dane do wprowadzenia do tabeli film_actor.

3. Utworzyć tabelę actor_copy zgodną z definicją tabeli actor.

4. Utworzyć zapytanie wykonujące kopię danych z tabeli actor do tabeli actor_copy.

Czytaj dalej

SQL DQL - ćwiczenia w zapytaniach, funkcjach agregujących i złączeniach

Bazując na bazie testowej Sakila, wykonaj następujące ćwiczenia.

  1. Podaj tytuły, opisy, czas wypożyczenia, koszt wypożyczenia za dzień i całkowity koszt wypożyczenia (jako iloczyn czasu wypożyczenia i jego kosztu) dla każdego filmu.
  2. Ile jest unikalnych nazwisk aktorów? Wypisz je w kolejności alfabetycznej.
  3. Wypisz wszystkie rodzaje ratingów filmów (każdy rating jednokrotnie).
  4. Wypisz tytuły, opisy, ratingi i długość filmów, które trwają 3 godziny lub dłużej.
  5. Wypisz wszystkie informacje z tabeli customers o tych klientach, którzy są nieaktywni albo ich nazwisko kończy się na M.
  6. Wypisz wszystkie kategorie, których identyfikator jest większy niż 4, a których nazwa zaczyna się na C, S lub T. Użyj klauzuli WHERE.
  7. Wykonaj powyższe ćwiczenie, używając operatora IN.
  8. Wypisz wszystkie filmy z ratingiem G, PG-13 lub NC-17. Użyj operatora IN.
Czytaj dalej