Elementy prawa pracy. Czas pracy i urlopy.

Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i przeciętnie 40h w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie pracy nieprzekraczającym 4 miesięcy. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osó może być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6-ciu miesięcy. Dla osób niepełnosprawnych i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności normy te wynoszą: 7h/dobę i 35h tygodniowo. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48h w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czytaj dalej

Elementy prawa pracy. Wzajemne prawa i obowiązki

Prawo obejmuje zbiór norm ustanowionych lub uznanych przez państwo. Mają one na celu określenie ram swobody działalności podmiotów społecznych i zapewnienie tym podmiotom możliwości podemowania decyzji. Gwarantują także bezpieczeństwo we wzajemnych stosunkach oraz w konkurencji społecznej.

Czytaj dalej