Yet another IFs

Zadanie 1. Wykonaj program, który zadecyduje o Twojej ocenie z dowolnego przedmiotu na podstawie WSO.

Należy uważać, aby nazwa programu nie pokrywała się z nazwą jednej ze zmiennych. Otrzymamy wtedy błąd uniemożliwiający kompilację programu.

Instrukcja warunkowa IF THEN. Instrukcja wyboru.

Przykład instrukcji waunkowej:

Czytaj dalej