Figury

Wersja 1.

program figury;
uses crt;
var w, k: integer; {wiersze i kolumny}
  f: char;    {wybrana figura}
  i, j: integer; {iteracje}

begin
    clrscr;
    repeat begin
        WriteLn('Wybierz figure: ');
        WriteLn('P: prostokat');
        WriteLn('T: trojkat');
        Write('C: choinka ');
        f:=readkey;
        WriteLn;
        end
    until (f='P') or (f='T') or (f='C');
    Write('Podaj liczbe wierszy: ');
    ReadLn(w);
    clrscr;

    if(f='P') then begin
        Write('Podaj liczbe kolumn: ');
        ReadLn(k);
        clrscr;
        for i:=1 to w do begin
            for j:=1 to k do Write('*');
            WriteLn;
        end;
    end;

    if(f='T') then begin
        for i:=1 to w do begin
            for j:=1 to i do Write('*');
            WriteLn;
        end;
    end;

    if(f='C') then begin
        for i:=1 to w do begin
            for j:=w-i downto 1 do Write(' ');
            for j:=1 to 2*i-1 do write('*');
            writeln;
        end;
    end;
delay(2000);
end.

Wersja 2.

program figury;
uses crt;
var w, k: integer; 	{wiersze i kolumny}
	f: char;		{wybrana figura, kontynuacja programu}
	i, j: integer; 	{iteracje}

begin
repeat begin
	clrscr;
	repeat begin
		WriteLn('Wybierz figure:');
		WriteLn('p: prostokat');
		WriteLn('1: obramowanie prostokata');
		WriteLn('t: trojkat');
		WriteLn('2: obramowanie trojkata');
		WriteLn('c: choinka ');
		WriteLn('3: obramowanie choinki');
		f:=lowercase(readkey);
	end until (f='p') or (f='t') or (f='c') or (f='1') or (f='2') or (f='3');
	Write('Podaj liczbe wierszy: ');
	ReadLn(w);
	clrscr;

	if f='p' then begin
		Write('Podaj liczbe kolumn: ');
		ReadLn(k);
		clrscr;
		for i:=1 to w do begin
			for j:=1 to k do Write('*');
			WriteLn;
		end;
	end;

	if f='1' then begin
		Write('Podaj liczbe kolumn: ');
		ReadLn(k);
		clrscr;
		for i:=1 to w do begin
			if (i=1) or (i=w) then begin
				for j:=1 to k do Write('*');
				WriteLn;
			end else begin
				Write('*');
				for j:=2 to k-1 do Write(' ');
				WriteLn('*');
			end;
		end;
	end;

	if f='t' then begin
		for i:=1 to w do begin
			for j:=1 to i do Write('*');
			WriteLn;
		end;
	end;

	if f='2' then begin
		for i:=1 to w do begin
			if (i=1) or (i=w) then begin
				for j:=1 to i do Write('*');
				WriteLn;
			end else begin
				Write('*');
				for j:=2 to i-1 do Write(' ');
				WriteLn('*');
			end;
		end;
	end;

	if f='c' then begin
		for i:=1 to w do begin
			for j:=w-i downto 1 do Write(' ');
			for j:=1 to 2*i-1 do write('*');
			writeln;
		end;
	end;

	if f='3' then begin
		for i:=1 to w do begin
			for j:=w-i downto 1 do Write(' ');
			if (i=1) or (i=w) then begin
				for j:=1 to 2*i-1 do Write('*');
			end else begin
				for j:=1 to 2*i-1 do begin
					if (j=1) or (j=2*i-1) then Write('*') else Write(' ');
				end;
			end;
			writeln;
		end;
	end;

	delay(2500);
	WriteLn;
	WriteLn('Kontynuowac? [t/n]');
	f:=lowercase(readkey);
end until f='n';
end.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.