Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową

Gospodarka rynkowa to taka, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez suwerenne i niezależne podmioty gospodarcze kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Podstawowymi podmiotami gospodarki rynkowej są:

  • gospodarstwa domowe (rodzina)
  • gospodarstwa rolne (rolnicy)
  • przedsiębiorstwa
  • instytucje finansowe (banki)
  • instytucje państwowe

W gospodarce rynkowej występują podmioty gospodarcze, które oferują swoje produkty bądź usługi (m.in. przedsiębiorcy) oraz konsumenci, którzy kupują dobra lub usługi od producentów.

Przedsiębiorca - osoba organizująca i prowadząca działalność gospodarczą, przyjmująca na siebie odpowiedzialność i ryzyko kierowania przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo - samodzielna, wyodrębniona jednostka organizacyjna, której zadaniem jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej: handlowej, budowlanej, wytwórczej, usługowej itp. w celu zaspokajania potrzeb konsumentów.

Do transakcji pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami dochodzi na rynku. Jest to miejsce, w którym dokonywane są transakcje kupna oraz sprzedaży oparte na dobrowolnym uczestnictwie obu stron.

Wyżej wymienione podmioty gospodarcze za dokonane transakcje na rynku regulują należności za dokonane transakcje określonym środkiem płatniczym, którym najczęściej jest pieniądz.

Pieniądz jest środkiem wymiany; pośredniczy w akcie kupna-sprzedaży towaru bądź usługi. Pełni funkcję miernika wartości. Zaletą pieniądza jest również to, że łatwo się go przechowuje (jest poręczny).

Popyt - ilość dóbr i usług, jakie klienci chcą i mogą kupić w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.

Podaż - ilość dóbr i usług oferowanych przez producentów do sprzedaży w określonym czasie i po określonej cenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.