Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową

Gospodarka rynkowa to taka, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez suwerenne i niezależne podmioty gospodarcze kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Czytaj dalej