Instrukcje iteracyjne w języku Pascal

Pętla for ... to ... do

for licznik:=wartosc_poczatkowa to wartosc_koncowa do instrukcja_iteracyjna

for licznik:=wartosc_poczatkowa downto wartosc_koncowa do instrukcja_iteracyjna

Używa się tej pętli, gdy ilość powtórzeń jest z góry znana - instrukcja wykonuje określoną ilość iteracji. Pętla automatycznie zwiększa (zmniejsza) wartość licznika o 1.

for i:=1 to 10 do writeln(i); {wypisuje liczby od 1 do 10 w kolejnych liniach}

s:=1;
for i:=10 downto 1 do s:=s*i {oblicza silnię z 10}

Czytaj dalej

Iteracja - podstawowa technika algorytmiczna

Iteracja - to jedna z najważniejszych technik algorytmicznych polegająca na powtarzaniu określonego ciągu operacji. Liczba powtórzeń może być podana lub zależeć od spełnienia określonego warunku. Graficznie iterację przedstawiamy za pomocą "pętli", wracając z połączeniem w odpowiednie miejsce algorytmu.

Czytaj dalej