Iteracja - podstawowa technika algorytmiczna

Iteracja - to jedna z najważniejszych technik algorytmicznych polegająca na powtarzaniu określonego ciągu operacji. Liczba powtórzeń może być podana lub zależeć od spełnienia określonego warunku. Graficznie iterację przedstawiamy za pomocą "pętli", wracając z połączeniem w odpowiednie miejsce algorytmu.

Czytaj dalej

Algorytmy z warunkami

1. Algorytmy z warunkami - algorytmy zawierające warunki (rozgałęzienia), od których spełnienia zależy kolejność wykonywania działań. Decyzja o rozgałęzieniu toru przepływu sygnału podejmowana jest w bloku warunkowym, zwanym też blokiem porównującym lub komparatorem.

Czytaj dalej

Sposoby opisu algorytmów

Opis słowny – polega na podaniu czynności, które należy podjąć, by uzyskać oczekiwany efekt. Musi być zrozumiały dla odbiorcy. Lista kroków algorytmu – uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.

Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b
Specyfikacja:
  Dane: długości boków prostokąta - a, b
  Wynik: pole prostokąta P
Lista kroków:
  1. Zacznij algorytm
  2. Wprowadź a, b
  3. Zmiennej P przypisz wartość P:=a*b
  4. Wyprowadź P
  5. Zakończ algorytm

Czytaj dalej