Algorytmy z warunkami

1. Algorytmy z warunkami - algorytmy zawierające warunki (rozgałęzienia), od których spełnienia zależy kolejność wykonywania działań. Decyzja o rozgałęzieniu toru przepływu sygnału podejmowana jest w bloku warunkowym, zwanym też blokiem porównującym lub komparatorem.

2. W schemacie blokowym sytuację warunkową opisuje blok warunkowy.

5.2: Blok warunku logicznego

Warunek sprawdzany w bloku jest zdaniem logicznym, więc może przyjmować tylko jedną z dwóch wartości - prawda lub fałsz.

3. Operatory logiczne

 • równe: = [ == ]
 • mniejsze: <
 • większe: >
 • mniejsze lub równe: <=
 • większe lub równe: >=
 • różne: <> [ != ]
 • koniunkcja: and&& ]
 • alternatywa: or [ || ]
 • negacja: not [ ! ]

 

Zadanie 1. Bank pobiera prowizję od przelewu w wysokości 0,5% wpłacanej kwoty, ale nie mniej niż 3 zł. Przedstaw w postaci listy kroków i schematu blokowego algorytm obliczający wysokość prowizji pobieranej przez bank.

Specyfikacja:
  Dane: kwota przelewu [kwota]
  Wynik: koszt przelewu [p]

5.z1: Algorytm do zadania 1

1. Zacznij
2. Odczytaj kwotę przelewu [kwota]
3. Wykonaj: p:=kwota*0,005
4a. Jeśli p<3, to k:=3
4b. Jeśli p>=3, to skocz do 5.
5. Wypisz koszt przelewu [p]
6. Zakończ

W domu

1. Zmodyfikuj algorytm z zadania 1. tak, aby istniała możliwość zmiany wysokości prowizji.

2. Podaj algorytm w postaci listy kroków obliczający wartość bezwzględną liczby rzeczywistej.

3. Opracuj algorytm w postaci schematu blokowego sprawdzającego, czy z trzech odcinków a, b, c ∈ R+ można zbudować trójkąt.

Praca domowa

Ad. 1:

Schemat 5.pd.1

Ad. 2:

0. Zacznij
1. Wczytaj a
2a. Jeśli a<0, to a:=-a
2b. Jeśli a>0, to skocz do 3.
3. Pisz a
4. Zakończ

Ad. 3

Schemat 5.pd.3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.