Sposoby opisu algorytmów

Opis słowny – polega na podaniu czynności, które należy podjąć, by uzyskać oczekiwany efekt. Musi być zrozumiały dla odbiorcy. Lista kroków algorytmu – uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.

Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b
Specyfikacja:
  Dane: długości boków prostokąta - a, b
  Wynik: pole prostokąta P
Lista kroków:
  1. Zacznij algorytm
  2. Wprowadź a, b
  3. Zmiennej P przypisz wartość P:=a*b
  4. Wyprowadź P
  5. Zakończ algorytm

Czytaj dalej

Wprowadzenie do algorytmiki

Algorytm - przepis, który podaje czynności, które należy wykonać, by osiągnąć rozwiązanie określonego problemu w skończonej liczbie kroków.

Sposoby opisu algorytmów:

 • opis słowny
 • lista kroków
 • schemat blokowy
 • drzewo algorytmu
 • pseudokod
 • przedstawienie algorytmu w wybranym języku programowania

Czytaj dalej