Sposoby opisu algorytmów

Opis słowny – polega na podaniu czynności, które należy podjąć, by uzyskać oczekiwany efekt. Musi być zrozumiały dla odbiorcy. Lista kroków algorytmu – uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.

Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b
Specyfikacja:
  Dane: długości boków prostokąta - a, b
  Wynik: pole prostokąta P
Lista kroków:
  1. Zacznij algorytm
  2. Wprowadź a, b
  3. Zmiennej P przypisz wartość P:=a*b
  4. Wyprowadź P
  5. Zakończ algorytm

Schemat blokowy – plan algorytmu przedstawiony w formie graficznej struktury elementów zwanych blokami.

Drzewo algorytmu – graficzny algorytm przestawiający w postaci linii lub wektorów symbolizujących drogę, wzdłuż której wykonywane są operacje arytmetyczno-logiczne.

Pseudokod – uproszczona wersja typowego języka programowania.

PROGRAM Pole;
ZMIENNE a, b, P: rzeczywiste;
ZACZNIJ
  WPROWADŹ (a, b);
  P:=a*b;
  WYPROWADŹ('Pole prostokąta wynosi: ', P);
ZAKOŃCZ

 

Program w języku programowania wysokiego poziomu

program pole;
var a, b, P: real;
Begin
  write('Podaj wymiary prostokąta: ');
  readln(a, b);
  P:=a*b;
  write('Pole prostokąta wynosi: ', P);
end.

W domu

 1. Przeredaguj algorytm z listy kroków algorytmu tak, by sprawdzał poprawność wprowadzonych danych.
 2. Narysuj i opisz bloki stosowane w schematach blokowych algorytmów.

Praca domowa

Ad. 1:

1. Zacznij algorytm
2. Wprowadź a, b
3. Jeśli a, b > 0:
  a. TAK: P:=a*b;
   Wypisz P;
  b. NIE: wróć do punktu 2
4. Zakończ

Ad. 2:

StrzałkaStrzałka - za jej pomocą łączy się kolejne elementy schematu blokowego.

Początek/koniec algorytmuBlok początku/końca algorytmu - w każdym algorytmie powinny znaleźć się tylko dwa takie bloki: jeden START i jeden KONIEC.

Blok operacjiBlok operacyjny - w jego obrębie wykonywane są operacje, np. przypisanie do zmiennej, dodawanie, mnożenie. Ma dokładnie jedną strzałkę wchodzącą i dokładnie jedną strzałkę wychodzącą.

Blok decyzyjnyBlok decyzyjny - umieszcza się w nim warunek do sprawdzenia (np. x>2). Ma dokładnie jedną strzałkę wchodzącą oraz dwie wychodzące - jeśli warunek jest spełniony, oraz jeśli nie jest.

Blok decyzyjnyBlok odczytu/zapisu danych - w jego obrębie należy umieścić instrukcje  odczytu lub zapisu danych. Jedna strzałka wchodząca i jedna wychodząca.

Blok proceduryBlok procedury - blok wykonujący wcześniej określoną procedurę. Jedno wejście, jedno wyjście. Wymaga wcześniej określonej procedury, do której się odwołuje.

TeleportŁącznik stronicowy - teleport. Używa się go, gdy istnieje potrzeba przeniesienia schematu np. na inną część kartki - wówczas zamiast kolejnego bloku rysujemy teleport z jakąś cyfrą/literą, a w innym miejscu dalszy schemat zaczynamy od identycznego znaku.

Łącznik międzystronicowyŁącznik międzystronicowy - teleport na inną stronę. Działa analogicznie jak powyższy, lecz przenosi schemat na inną stronę.

Algorytm silni

Algorytm silni

2 myśli nt. „Sposoby opisu algorytmów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.