Funkcje odczytu i zapisu. Klasyfikacja typów danych

write() { wyświetla na ekranie wartość przekazaną do funkcji jako argument w postaci łańcucha znakowego }
writeln() { wyświetla na ekranie wartość przekazaną do funkcji jako argument w postaci łańcucha znakowego i ustawia kursor w kolejnej linii }
read() { oczekuje na wpisanie z klawiatury znaków}
readln() { oczekuje na wpisanie z klawiatury znaków i ustawia kursor w kolejnej linii }
readln { funkcja bezwarunkowa, powoduje oczekiwanie na naciśnięcie klawisza Enter}

Czytaj dalej

Sposoby opisu algorytmów

Opis słowny – polega na podaniu czynności, które należy podjąć, by uzyskać oczekiwany efekt. Musi być zrozumiały dla odbiorcy. Lista kroków algorytmu – uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.

Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b
Specyfikacja:
  Dane: długości boków prostokąta - a, b
  Wynik: pole prostokąta P
Lista kroków:
  1. Zacznij algorytm
  2. Wprowadź a, b
  3. Zmiennej P przypisz wartość P:=a*b
  4. Wyprowadź P
  5. Zakończ algorytm

Czytaj dalej