Funkcje odczytu i zapisu. Klasyfikacja typów danych

write() { wyświetla na ekranie wartość przekazaną do funkcji jako argument w postaci łańcucha znakowego }
writeln() { wyświetla na ekranie wartość przekazaną do funkcji jako argument w postaci łańcucha znakowego i ustawia kursor w kolejnej linii }
read() { oczekuje na wpisanie z klawiatury znaków}
readln() { oczekuje na wpisanie z klawiatury znaków i ustawia kursor w kolejnej linii }
readln { funkcja bezwarunkowa, powoduje oczekiwanie na naciśnięcie klawisza Enter}

Czytaj dalej