Obiekty w JS

Obiekt to konstrukcja programistyczna mająca swoje cechy charakterystyczne (właściwości), którymi mogą być zmienne lub inne obiekty. Dodatkowo obiekt ma możliwość wykonywania różnych funkcji, które nazywamy metodami. Obiekt definiujemy, tworząc specjalną funkcję zwaną konstruktorem, a następnie tworzymy, stosując operator new.

Czytaj dalej

Pętle w JavaScript

 

 

Integralność relacyjnych baz danych. Rodzaje związków (relacji) pomiędzy relacjami (tabelami) relacyjnych baz danych

Integralność (spójność) relacyjnych baz danych

1. Integralność semantyczna - jeżeli wartości danych spełniają wcześniej zdefiniowane i nałożone ograniczenia (dopuszczalny typ, zakres długości, format), wówczas mówimy, że zachowana jest integralność semantyczna relacyjnej bazy danych.

W ujęciu formalnym integralność semantyczna jest zachowana, jeżeli dane należą do zdefiniowanej wcześniej dziedziny.

Czytaj dalej