Właściwości pól w tabelach - definicja i przykłady użycia

Właściwości pól w tabelach

 1. rozmiar pola - określa maksymalną wielkość pola, którą mogą zająć wprowadzone dane. Wielkość tą należy wprowadzić adekwatnie do rodzaju wprowadzanych danych, np. 6 znaków dla kodu pocztowego, aby uniknąć nadmiernego rozrostu wielkości pliku bazy danych w przypadku, gdy nie jest on kompresowany.
 2. format pola - określa sposób wyświetlania danych na ekranie niezależnie od sposobu ich przechowywania w bazie danych (tabelach). Niektóre typy danych, np. data/godzina, mają predefiniowany format danych, tzn. zdefiniowany z SZBD.
  Symbol/komenda Znaczenie symbolu
  < tekst będzie wyświetlany małymi literami
  > tekst będzie wyświetlany wielkimi literami
  & wpisane po symbolu & znaki dopisywane są do zawartości pola; możliwość dopisania jednostek miary, np. &" kg"
  Procentowy wyświetla liczby w procentach
  [Kolor] np. >[Czerwony] - tekst będzie wyświetlany w kolorze czerwonym wielkimi literami
  Format Dane zapisane w tabeli Dane wyświetlone
  > Ostrowiec Świętokrzyski OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
  < Motorola VB motorola vb
  Procentowy 37 37%
  Walutowy 37 37 zł
  &" kg" 37 37 kg
 3. data/godzina - ma predefiniowane formaty:
  • Data ogólna: 2007-06-19 17:34:23
  • Data długa: 19 czerwca 2007
  • Data średnia: 19-cze-07
  • Data krótka: 2007-06-19
  • Godzina długa: 17:34:23
  • Godzina średnia: 05:34 PM
  • Godzina krótka: 17:34

  Dla typu data/godzina można też stosować typy niestandardowe, utworzone przez projektanta bazy danych.

  Symbol Opis
  d Dzień miesiąca wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 31).
  dd Dzień miesiąca wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 31).
  ddd Skrót nazwy dnia tygodnia (od Nie do Sob).
  dddd Pełna nazwa dnia tygodnia (od Niedziela do Sobota).
  w Dzień tygodnia (od 1 do 7).
  ww Tydzień w roku (od 1 do 53).
  m Miesiąc roku wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 12).
  mm Miesiąc roku wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 12).
  mmm Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od Sty do Gru).
  mmmm Pełna nazwa miesiąca (od Styczeń do Grudzień).
  q Data wyświetlana jako kwartał roku (od 1 do 4).
  y Numer dnia w roku (od 1 do 366).
  yy Ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku (od 01 do 99).
  yyyy Pełne oznaczenie roku (od 0100 do 9999).
  AM/PM Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami.
  am/pm Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami.
  A/P Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami.
  a/p Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami.
 4. maska wprowadzania - wymusza sposób wprowadzania danych do tabeli i powoduje pojawienie się w polu żądanych danych, np. jeśli w masce wprowadzania w polu typu telstowego wpiszemy (009) 000-00-00, to do takiego pola będzie można wpisac numer telefonu.
  Symbole używane w maskach wprowadzania, ich znaczenie i przykłady użycia:

  Symbol Opis
  0 Cyfra (od 0 do 9, pozycja wymagana; znaki plus [+] i minus [-] nie są dozwolone).
  9 Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; znaki plus i minus nie są dozwolone).
  # Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; puste miejsca konwertowane na spacje, znaki plus i minus dozwolone).
  L Litera (od A do Z, pozycja wymagana).
  ? Litera (od A do Z, pozycja opcjonalna).
  A Litera lub cyfra (pozycja wymagana).
  a Litera lub cyfra (pozycja opcjonalna).
  & Dowolny znak lub spacja (pozycja wymagana).
  C Dowolny znak lub spacja (pozycja opcjonalna).
  < Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na małe znaki.
  > Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na duże znaki.
  ! Powoduje, że znaki w masce wprowadzania są wyświetlane od strony prawej do lewej.
  \ Powoduje, że kolejny znak jest wyświetlany jako znak literałowy. Jest on używany w celu wyświetlenia dowolnego znaku uwzględnionego w tej tabeli jako znak literałowy (na przykład ciąg „\A” jest wyświetlany jako „A”).
  Hasło Dowolny znak wpisany w tym polu jest przechowywany jako znak, ale wyświetlany jako gwiazdka (*).
  Maska wprowadzania Przykład poprawnych danych
  (099) 00-00-000 (032) 55-50-378
  L0L 0L0 T2F 8M4
  >L<??????? Motorola
  ISBN 0-&&&&&&&&&-0 ISBN 1-55615-507-7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.