Relacyjny model danych. Podstawy relacyjnych baz danych

Model bazy danych to ogólny sposób logicznej reprezentacji danych w bazie danych. Dane są fizycznie zapisane w rekordach, plikach, natomiast aplikacja widzi je jako tabele powiązane związkami klucz obcy-klucz główny (w modelu relacyjnym), jako hierarchie plików rekordów (w modelu hierarchicznym), jako sieci plików rekordów (w modelu sieciowym), jako zbiory obiektów powiązanych przez wskaźniki (w modelu obiektowym).

Czytaj dalej

System zabezpieczeń sieci Novell NetWare

Najważniejszym zadaniem administratora serwera jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z zasobów serwera oraz ochrona danych. Zasoby serwera muszą być zabezpieczone przed awarią oraz niewłaściwym zachowaniem użytkowników. Gdy ilość użytkowników jest niewielka, działania nie muszą być bardzo restrykcyjne. Przy kilkudziesięciu użytkownikach niezbędne jest wypracowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa. Każdy z użytkowników musi wiedzieć, jakie działania może wykonać i z jakich zasobów może korzystać.
Czytaj dalej