Właściwości komputerowych baz danych

 1. trwałość danych - dane przechowywane w bazie danych nie są ulotne. W praktyce uznaje się, że dane w bazie danych będą przechowywane przez z góry nieokreślony okres czasu.
  W teorii baz danych można także wyróżnić bazy nietrwałe. Są to dane pobierane z bazy danych przez aplikacje w celu np. wydrukowania raportu, przeprowadzenia analizy itp.
 2. część intensjonalna i ekstensjonalna bazy danych - część intensjonalna jest zbiorem definicji, które opisują strukturę bazy danych, natomiast część ekstensjonalna to zbiór danych zawartych w bazie danych.

  Część ekstensjonalna

  Schemat: uniwersytet

  1. Moduły
   1. Systemy relacyjnych baz danych
   2. Projektowanie relacyjnych baz danych
  2. Studenci
   1. Jan Kowalski, urodzony 1980-07-01
   2. Piotr Nowak, urodzony 1980-05-10
  3. Zaliczający
   1. Jan Kowalski zalicza Systemy relacyjnych baz danych

   

  Część intensjonalna

  Schemat: uniwersytet

  1. Klasy
   1. Moduły - kursy prowadzone w semestrze
   2. Studenci - osoby zaliczające moduły
  2. Związki
   1. Studenci zaliczają Moduły
  3. Atrybuty
   1. Moduły mają nazwy
   2. Studenci mają nazwiska
 3. spójność (integralnośćbazy danych - jest deklarowana jako poprawność danych z punkty widzenia pewnych przyjętych kryteriów. W praktyce wyróżnia się następujące kryteria dotyczące spójności, czyli integralności danych:
  1. zgodność z rzeczywistością (wierne odzwierciedlenie rzeczywistości) - oznacza, że dane w bazie danych muszą stanowić wierne odwzorowanie modelowanego kształtu rzeczywistości. Jeśli dane się zmieniają, to w bazie danych też muszą się zmieniać.
   Dla przykładu, jeśli baza danych przechowuje dane o uczniu, który rzeczywiście chodzi do danej szkoły, to jeśli zmienią się jakieś dane osboowe, to muszą znaleźć odzwierciedlenie w bazie danych.
  2. integralność semantyczna, polegająca na spełnieniu ograniczeń nałożonych przez programistów bazy danych na dane, np. że w danym polu muszą się znaleźć dane z określonej dziedziny (w sensie matematycznym), np. w polu ocena_końcowa można wpisać oceny <1;6>. Można też stosować ograniczenia w sensie temporalnym, tzn. np. że wiek pracownika czy jego staż nie może się zmniejszać w trakcie czasu
  3. integralność referencyjna - polega na wprowadzeniu i kontrolowaniu powiązań pomiędzy tabelami, np. aby w tabeli wypożyczenia nie można było wpisać ID_klienta lub ID_auta, których nie ma w stosownych tabelach nadrzędnych
 4. brak anomalii wynikających ze współbieżnego dostępu do danych - w przypadku baz danych, w których w tym samym czasie korzysta wielu użytkowników.
  UWAGA: węzły integralności można podzielić na statycznedynamiczne.
  Węzły statyczne odnoszą się do bieżącego stanu bazy danych, np. masa ciała nie może być ujemna, wiek pacjenta mieści się w granicach <0;130>.
  Dynamiczne węzły integralności odnoszą się do bazy danych w ujęciu temporalnym, np. ilość absolwentów szkoły nie może maleć w czasie.
 5. opieranie się na jednym, spójnym systemie reprezentacji danych opisujących fragment rzeczywistości, czyli modelu danych
 6. musi zapewniać ochronę danych
 7. niezależność danych - dane są niezależne od programów, które służą do jej obsługi. O niezależności danych mówimy także wtedy, gdy mamy na myśli, że dane przechowywane w bazie danych powinny być niezależne względem siebie (jeśli wprowadzę nowy rekord, to nie może on być zależny od innych rekordów przechowywanych w bazie danych)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.