Jednoosobowa działalność gospodarcza

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
SANEPID – Państwowa Inspekcja Sanitarna / Państwowy/Powiatowy Inspektor Sanitarny
GUS – Główny Urząd Statystyczny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 – wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych – w miejsce dotychczasowego formularza GDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://ceidg.gov.pl lub http://firma.gov.pl.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatków od towarów i usług (formularz VAT-N).

Poprawnie sporządzony i podpisany wniosek CEIDG-1 jest wpisany do Centralnej Ewidencji nie później niż następnego dnia. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na adres mailowy. System CEIDG wysyła dane z wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego, a następnie, po otrzymaniu potwierdzenia i nadaniu numeru NIP, do GUS oraz ZUS lub KRUS. Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie internetowej CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu. System CEIDG umożliwia złożenie on-line wniosku nie tylko o wpis do Centralnej Ewidencji, ale również o zmianę wpisu, zawieszenie czy wznowienie działalności.

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą może wypełnić wniosek do CEIDG w wersji papierowej na formularzu pobranym ze strony http://firma.gov.pl, następnie podpisać go i zanieść do Urzędu Gminy/Miasta, gdzie zostaje on przekształcony we wniosek elektroniczny. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

Centralne rejestry działalności gospodarczej:

 • CEIDG – dla osób fizycznych tworzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych
 • KRS – działalność gospodarcza spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni i innych przedsiębiorstw

KRS jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych, składającą się z trzech osobnych rejestrów:

 1. Rejestru przedsiębiorstw polskich i zagranicznych
 2. Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 3. Rejestru dłużników niewypłacalnych

KRS jest jawny.

W domu

1. Wymień zadania CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej funkcjonuje na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., natomiast weszła w życie 1 lipca 2011 r. Jej głównym celem jest zmniejszenie czasu potrzebnego do założenia działalności gospodarczej. Ma też ograniczyć wszelkie formalności wiążące się z zakładaniem biznesu.

Podstawowe zadania CEIDG to:

 • ewidencja przedsiębiorców (osób fizycznych) za pomocą systemu elektronicznego,
 • ułatwienie dostępu do informacji o przedsiębiorcach i podmiotach,
 • ułatwienie bezpłatnego wglądu do danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wprowadzenie możliwości ustalania terminów i zakresu zmian wpisów do CEIDG, a także organu, który je prowadzi.

2. Omów procedurę rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

 1. Pomysł na firmę
 2. Wybór formy działalności
 3. Zgłoszenie CEIDG-1
 4. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
  w ciągu 14 dni od wpisu do CEIDG w celu uzyskania numeru REGON
 5. Stworzenie pieczątki firmowej
  musi zawierać: pełną nazwę firmy, adres siedziby, numer REGON, ewentualnie NIP;
  mimo iż pieczątka nie jest obowiązkowa, potrzebna jest często w prowadzeniu działalności
 6. Otwarcie firmowego rachunku bankowego
 7. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
  opłata - 170zł
 8. Rejestracja w ZUS
  formularz ZFA oraz ZUA
 9. Inspekcja pracy, sanepid itp.
 10. Reklama firmy

2 myśli nt. „Jednoosobowa działalność gospodarcza

 1. kod został wprowadzony dla ułatwienia prowadzenia prowadzenia ewidecncji i statystyki dla GUS. O ile dla GUS być może to ułatwienie to niestety dla zwykłego Kowalskiego już nie... Jeszcze nie tak dawno temu za każdą zmianę kodu pkd była opłata ;(

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.