Jednoosobowa działalność gospodarcza

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
SANEPID – Państwowa Inspekcja Sanitarna / Państwowy/Powiatowy Inspektor Sanitarny
GUS – Główny Urząd Statystyczny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 – wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych – w miejsce dotychczasowego formularza GDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czytaj dalej