Budowa systemu komputerowego

System komputerowy (ang. computer system)

układ współdziałających ze sobą dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software).

Struktura systemu komputerowego

Strukturę systemu komputerowego podzielono na warstwy, z których każda realizuje odmienne zadania.

Warstwy systemu komputerowego zaprezentowane na diagramie stosowym Venna.
Warstwy systemu komputerowego.

Warstwa sprzętowa jest najbardziej podstawową warstwą systemu komputerowego, zbierającą w sobie wszystkie urządzenia składowe:

  • urządzenia wejścia, np. klawiaturę, mysz, mikrofon,
  • urządzenia wyjścia, np. drukarkę czy monitor,
  • urządzenia wejścia-wyjścia, np. kartę sieciową, ekran dotykowy, nośniki USB,
  • elementy jednostki centralnej, np. płytę główną, procesor, kartę graficzną, dyski twarde/półprzewodnikowe.
Czytaj dalej

Podstawowe informacje o systemach operacyjnych

1. Pojęcie systemu operacyjnego

System operacyjny to oprogramowanie nadrzędne umożliwiające pracę z komputerem. OS stanowi interfejs między użytkownikiem i oprogramowaniem użytkowym a sprzętem komputerowym.

System operacyjny pozwala zarządzać platformą sprzętową komputera w sposób:

  • bezpośredni - wpisując polecenia w konsoli znakowej
  • pośredni - korzystając z GUI - graficznego interfejsu użytkownika

Czytaj dalej