Podstawowe informacje o systemach operacyjnych

1. Pojęcie systemu operacyjnego

System operacyjny to oprogramowanie nadrzędne umożliwiające pracę z komputerem. OS stanowi interfejs między użytkownikiem i oprogramowaniem użytkowym a sprzętem komputerowym.

System operacyjny pozwala zarządzać platformą sprzętową komputera w sposób:

  • bezpośredni - wpisując polecenia w konsoli znakowej
  • pośredni - korzystając z GUI - graficznego interfejsu użytkownika

Czytaj dalej