Elementy prawa pracy. Wzajemne prawa i obowiązki

Prawo obejmuje zbiór norm ustanowionych lub uznanych przez państwo. Mają one na celu określenie ram swobody działalności podmiotów społecznych i zapewnienie tym podmiotom możliwości podemowania decyzji. Gwarantują także bezpieczeństwo we wzajemnych stosunkach oraz w konkurencji społecznej.

Czytaj dalej