PL/SQL, część 1

Bardziej zaawansowane przetwarzanie danych.

 • rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego i obiektowego (Procedural Language/Structured Query Language)
 • Nastawiony na przetwarzanie danych
 • Nieprzeznaczony do interakcji z użytkownikiem
 • Pozwala na definiowanie:
  • Anonimowych bloków programowych,
  • Struktur trwale zapisywanych w bazie danych, tzw. programów składowych
  • Można umieszczać polecenia DML
  • Nie można umieszczać instrukcji DDL i DCL
 • Indywidualne rozwiązanie firmy Oracle (nie jest elementem standardu). Inne SZBD mają swoje rozszerzenia, wszystkie one się mocno od siebie różnią.

Czytaj dalej

Rodzaje złączeń

Iloczyn kartezjański

 • generuje zestaw danych poprzez złączenie danych w relacji z tą samą relacją

Zazwyczaj użycie czystego iloczynu kartezjańskiego jest uznawane za błąd (i takie ostrzeżenie generuje). Jeżeli na pewno chcemy użyć iloczynu kartezjańskiego, warto użyć polecenia z drugiego przykładu.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo serwera baz danych na przykładzie serwera MySQL. Administracja serwerem baz danych. Zadania administratora serwera baz danych.

Bezpieczeństwo serwera baz danych MySQL

Serwer baz danych, tak jak każda aplikacja internetowa, jest narażona na różnego rodzaju ataki sieciowe. Serwer baz danych nasłuchuje najczęściej na porcie TCP 3306 i jest narażony na takie same rodzaje ataków, jak inne aplikacje internetowe, m.in. przepełnienie bufora, podszywanie się pod inne IP, ataki [D]DoS, sniffing i inne. Najczęściej w bazie danych znajdują się bardzo ważne dane, które powinny być szczególnie chronione przed dostępem niepowołanych osób.

Czytaj dalej