Składnia języka HTML. Narzędzia do tworzenia w języku HTML

Strona statyczna, strona dynamiczna, strona internetowa zwana również stroną www (ang. web page) - dokument HTML składający się z tekstu oraz hiperłączy, tworzący hipertekst. Odnośniki łączą ze sobą pozostałe strony tworząc całość w postaci serwisu internetowego. Każda strona serwisu to plik HTML, który posiada własny adres URL. Strony internetowe są wzbogacane o multimedia i animacje. Aby móc z nich korzystać, muszą być udostępnione w Internecie poprzez serwer www.

Statyczna strona www musi być wcześniej przygotowana i umieszczona na serwerze. Twórca decyduje o jej wyglądzie i strukturze na etapie projektowania. Użytkownik za każdym razem pobiera jej zawartość w niezmienionej postaci i wyświetla w przeglądarce. Strony statyczne powstają w języku HTML lub XHTML i ewentualnie korzystając z szablonów stylów CSS. Stosowane są w niewielkich serwisach publikujących niezmienne treści lub jako część większej strony w celu przyspieszenia wysyłania odpowiedzi.

Dynamiczne strony www dostosowują swoją zawartość na żądanie użytkownika. Stosowane są w rozbudowanych serwisach o często zmieniającej się treści. Ich główną zaletą jest możliwość połączenia z bazą danych w celu pobrania aktualnych danych. Następnie dane wstawiane są do szablonu, który decyduje o ich formatowaniu (wyglądzie). Dynamiczne strony dzielimy na 2 rodzaje:

 • po stronie klienta (ang. client-side) za pomocą języków takich, jak JavaScript, JScript, ActionScript dokonujących zmian bezpośrednio na elementach DOM (ang. Document Object Model - sposób reprezentacji złożonych dokumentów XHTML i XML w postaci modelu zorientowanego modelowo)
 • po stronie serwera (ang. server-side), który generuje dynamiczną treść na podstawie przekazanych parametrów i zmiennych. Serwer decyduje o przesyłaniu żądania do odpowiedniego modułu lub zewnętrznego programu, który interpretuje polecenia zawarte w skrypcie. Językami programowania stron dynamicznych są m.in. PHP, ASP, Perl, JSP. W rezultacie powstaje statyczny dokument HTML, który odsyłany jest do klienta.

Portal - serwis informacyjny publikujący treści na wiele tematów, mający wiele funkcji, dostępny pod jednym adresem internetowym lub jedną domeną z subdomenami powiązanymi ze sobą. Ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej czy traktowania jej jak bramy do Internetu.

Wortal - portal publikujący treści z jednej dziedziny, tematycznie zbliżone do siebie. W teorii treści tam zamieszczane mają być wyższej jakości, jako artykuły specjalistyczne, lecz ta idea nie przyjęła się szeroko.

Witryna - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych w celu poszerzenia ich funkcjonalności. Serwisy takie mają często sekcje wiadomości czy logowania dla personalizowania własnych preferencji i pierwszoplanowych treści. Mogą się tam znajdować obiekty interaktywne, na przykład aplikacje. Mogą być tematyczne (aka wortal) lub ogóle (aka portal). Witryną może być m.in. blog, sklep internetowy czy biblioteka cyfrowa.

HTML (z ang. HyperText Markup Language) - język znakowania hipertekstu. Przeglądarka www dokonuje przeobrażenia tekstowego opisu wyglądu i zawartości strony www zawartego w pliku .html na postać graficzną. Plik zawierający kod HTML jest zazwyczaj plikiem tekstowym z rozszerzeniem nazwy pliku w postaci .htm lub .html. Do działania w internecie na ogół potrzebuje serwera HTTP (z ang. HyperText Transfer Protocol - protokół transportowy hipertekstu).

Znacznik to fragment tekstu zamknięty wewnątrz znaków nawiasów ostrokątnych (< - otwierający i > - zamykający). Elementy języka HTML składają się zawsze z dwóch znaczników: otwierającego i zamykającego.

XHTML (ang. eXtensible HTML) - rozszerzony HTML. Wymaga zawsze domykania znaczników. Ta sama zasada dotyczy HTML5.

Atrybuty są oddzielone od nazwy i pozostałych atrybutów znakami spacji, zaś wartość atrybutu zapisywana zaraz za jego nazwą jest oddzielona od niej znakiem równości i ujęta w cudzysłów.

<nazwa atrybut="wartość"></nazwa>

Bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby znaczniki nie przeplatały się między sobą, tzn. powinny być zamykane w kolejności odwrotnej do kolejności ich otwierania.

<b><i></b></i> - ŹLE
<b><i></i></b> - DOBRZE
<p><b></b></p> - DOBRZE
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>An example.</title>
 </head>
 <body>
  <p style="font-style:italic; font-weight: bold;">To jest przykładowy paragraf.</p>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>An example.</title>
 </head>
 <body>
  <p style="font-style:italic; font-weight: bold;">To jest przykładowy paragraf.</p>
  <p><b>To też jest przykładowy paragraf</b>, <i>ale użyto</i> <b><i>innego formatowania</i></b>.</p>
  <p style="color:#4489b3">A to jest kolorowy kawałek tekstu.</p>
  <h1 style="color:#4489b3">A to nagłówek pierwszy. Też kolorowy.</h1>
 </body>
</html>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.