Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podczas projektowania komputerowego stanowiska pracy należy uwzględnić następujące czynniki:

  • rodzaj wykonywanych prac
  • wyposażenie
  • meble
  • oprogramowanie
  • środowisko pracy
  • charakterystykę użytkownika
  • uciążliwości odczuwane przez użytkownika
  • czynniki organizacji pracy
  • wygodę pracy

Zadanie 1. Zaprojektuj komputerowe stanowisko pracy.

Na komputerowe stanowisko pracy potrzeba przynajmniej 6m2 powierzchni przeznaczonej dla użytkownika. Wysokość pomieszczenia to minimum 3,3 m. Dobieramy biurko i krzesło tak, aby na biurku można było swobodnie położyć nadgarstki, a na podłokietnikach krzesła - resztę ręki aż do łokcia, najlepiej pod kątem prostym lub lekko rozwartym.
Należy dobierać sprzęt tak, aby nie emitował on zbyt wielkiego promieniowania szkodliwego czy to dla oczu, czy to dla ciała.
Klawiaturę należy dobrać tak, by możliwe było położenie nadgarstków dłoni wzdłuż jej dolnej krawędzi. Jeśli powoduje to konieczność podnoszenia palców zbyt wysoko, należy pomyśleć o podkładce dla klawiatury.
Pozycję przy komputerze należy przyjąć jak najbardziej zbliżoną do wytycznych z rysunku poniżej.

Poprawne ustawienie użytkownika i komputera

Krzesło powinno być pięcionożne, z regulacją wysokości, pozwalające na obrót w płaszczyźnie poziomej. Ma pozwalać na swobodne położenie stóp na podłodze. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować podnóżek.
Oczy ustawiamy na wysokości górnej krawędzi monitora tak, by nie trzeba było zbyt często podnosić głowy - wynika to z wyuczonej postawy człowieka.

Należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu sztuczne światło dawało natężenie oświetlenia w przedziale 300-700 lx, zaś na klawiaturze komputera min. 500 lx. Nie należy stosować oświetlenia punktowego chyba, że inna konfiguracja nie jest możliwa. Światło punktowe może wywoływać efekty odbicia czy olśnienia, co może negatywnie wpływać na komfort pracy przy komputerze.

Ogrzewanie w pokoju należy zaprogramować tak, by dawało ono temperaturę pokojową - 20-25 oC. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu musi być na poziomie powyżej 50% - jest ona najbardziej pożądana. Zapobiega ona wytwarzaniu się nadmiernego pola elektrostatycznego w pobliżu komputera. Nie należy też dążyć do 100%, gdyż sprzęty mogą działać bardzo niepoprawnie lub ulec uszkodzeniu. W czasie zimy wilgotność spada często do ok. 30% - należy wtedy dążyć do przynajmniej 50%, np. przy użyciu parowników.

Zadanie 2. Napisz, w jaki sposób oświetlenie, hałas i mikroklimat pomieszczenia działają na osobę pracującą przy komputerze.

Oświetlenie: wedle polskiego prawa praca przy monitorze zaliczana jest do prac uciążliwych. Należy zadbać o odpowiednie światło w pokoju tak, by nie wywoływać efektów odbicia czy innych, które negatywnie wpływają na komfort pracy przy monitorze. Należy także dostosować monitor tak, by nie świecił on zbyt mocnym światłem, gdyż będzie to wywoływać ból oczu zbyt szybko. Trzeba także dbać o higienę oka i nie przemęczać tego narządu - mamy tylko dwoje oczu, a ich wymiana nie wchodzi w grę.

Hałas: praca w hałaśliwym pomieszczeniu wpływa negatywnie na zdolność skupienia się na wykonywanym zadaniu. Powikłaniem tego będzie denerwowanie się ze względu na błędy, które popełniamy w tekście. Będziemy musieli je poprawić, co podwoi część naszej pracy, a więc wykonamy nikomu niepotrzebną pracę i stracimy czas.

Mikroklimat pomieszczenia: na mikroklimat pomieszczenia składa się: temperatura, wilgotność powietrza, budowa pomieszczenia, jego oświetlenie i powierzchnię przeznaczoną dla użytkownika, a także zagospodarowanie i umeblowanie pomieszczeń. Należy dbać, aby wszystkie te czynniki były dobrane wedle upodobań użytkowników oraz wedle zasad BHP - być może ktoś będzie musiał zmienić swoje nawyki. Odpowiednie dostosowanie mikroklimatu pomieszczenia będzie wpływać pozytywnie na działanie użytkowników - każdy woli pracować w miłym pomieszczeniu, odpowiednio wilgotnym. Ciężko zaś pracuje się w ciasnej kanciapie przerobionej na pomieszczenie biurowe z kantorka na mopy.