Ograniczenia modelu relacyjnego. Rodzaje kluczy w relacyjnych bazach danych

Tworząc schematy baz danych, możemy korzystać z narzucanych przez model relacyjny ograniczeń, aby system baz danych "pilnował nas" podczas pracy z przechowywanymi w bazie danymi.

Ograniczenia modelu relacyjnego możemy podzielić na trzy grupy:

  1. ograniczenia oparte na modelu danych, wynikające wprost z założeń modelu relacyjnego,
  2. ograniczenia oparte na schemacie (ograniczenia bezpośrednie), wynikające z zaprojektowanego schematu danych,
  3. ograniczenia oparte na aplikacjach (ograniczenia semantyczne / reguły biznesowe), wynikające z założeń, na podstawie których projektuje się schemat bazy danych; ograniczenia te nie mogą być zaprogramowane w bazie danych (lub jest to bardzo trudne do zaimplementowania), przez co są wyrażane w projektowanej aplikacji bazodanowej.
Czytaj dalej